Projekt RPSW.02.05.00-26-0509/19 pn.: „Wzrost konkurencyjności firmy INOX SPAW poprzez zakup nowoczesnych urządzeń” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świetokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie 2.5 „Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP” Oś 2 „Konkurencyjna gospodarka”

Przedmiotem projektu jest zakup urządzeń wykorzystywanych do obróbki mechanicznej elementów metalowych (aluminium): prasa krawędziowa – urządzenie do kształtowania elementów z blachy aluminiowej; przecinarka taśmowa – urządzenie do cięcia rur, profili zamkniętych, itp. z aluminium; zestaw do piaskowania – urządzenie do czyszczenia powierzchni wyrobów gotowych lub przygotowania elementów do malowania; automat spawalniczy MIG/MAG – urządzenie do seryjnego spawania elementów; automat spawalniczy TIG/MMA z chłodnicą – urządzenie do precyzyjnego spawania aluminium; stoły spawalnicze (2 szt.) – stoły do dokładnego spawania i montażu elementów aluminiowych oraz automatyczna piła tarczowa do metali lekkich i zestaw do malowania proszkowego.
Realizacja projektu umożliwi kompleksową produkcję i dostarczenie na rynek krajowy i zagraniczny najwyższej jakości, wykorzystywanych w budownictwie, elementów małej architektury (paneli ogrodzeniowych) z aluminium.
Celem projektu jest rozwój mikroprzedsiębiorstwa, wprowadzenie nowych innowacyjnych produktów, zwiększenie zatrudnienia i unowocześnienie wyposażenia firmy.
Rezultatem realizacji projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa.
Całkowita wartość projektu: 245 052,30 PLN
Wydatki kwalifikowane projektu: 199 229,51 PLN
Dofinansowanie z UE: 169 345,08 PLN

Zamówienia:

Zakup prasy krawędziowej i przecinarki taśmowej

1. Zapytanie ofertowe 1/2020 „Zakup prasy krawędziowej i przecinarki taśmowej” pobierz PDF
2. Formularz ofertowy do zapytania „Zakup prasy krawędziowej i przecinarki taśmowej” pobierz PDF
3. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków pobierz PDF
4. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań pobierz PDF
5. Wzór umowy do projektu pobierz PDF
6. Informacja o wyborze oferty pobierz PDF

Zakup zestawu do piaskowania.

1. Zapytanie ofertowe pobierz PDF
2. Formularz ofertowy pobierz PDF
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków pobierz PDF
4. Oświadczenie o braku powiązań pobierz PDF
5. Wzór umowy do zapytania ofertowego pobierz PDF
6. Informacja o unieważnieniu postępowania pobierz PDF

Zakup stołów spawalniczych.

1. Zapytanie ofertowe pobierz PDF
2. Formularz ofertowy pobierz PDF
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków pobierz PDF
4. Oświadczenie o braku powiązań pobierz PDF
5. Wzór umowy do zapytania ofertowego pobierz PDF
6. Informacja o wyborze oferty pobierz PDF

Zakup automatu spawalniczego i automatu spawalniczego z chłodnicą.

1. Zapytanie ofertowe pobierz PDF
2. Formularz ofertowy pobierz PDF
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków pobierz PDF
4. Oświadczenie o braku powiązań pobierz PDF
5. Wzór umowy do zapytania ofertowego pobierz PDF
6. Informacja o wyborze oferty pobierz PDF

Zakup zestawu do malowania proszkowego

1. Zapytanie ofertowe pobierz PDF
2. Formularz ofertowy pobierz PDF
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków pobierz PDF
4. Oświadczenie o braku powiązań pobierz PDF
5. Wzór umowy pobierz PDF
6. Informacja o wyborze oferty pobierz PDF

Zakup automatycznej piły tarczowej do metali lekkich

1. Zapytanie ofertowe pobierz PDF
2. Formularz ofertowy pobierz PDF
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków pobierz PDF
4. Oświadczenie o braku powiązań pobierz PDF
5. Wzór umowy pobierz PDF
6. Informacja o wyborze oferty pobierz PDF

Zakup zestawu do piaskowania

1. Zapytanie ofertowe pobierz PDF
2. Formularz ofertowy pobierz PDF
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków pobierz PDF
4. Oświadczenie o braku powiązań pobierz PDF
5. Wzór umowy pobierz PDF
6. Informacja o wyborze oferty pobierz PDF